Dịch vụ hải quan

Dịch vụ hải quan:

Công ty TNHH Song Minh Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp giấy chứng nhận tại Quyết định số 2925/QĐ-TCHQ ngày 01/102015.

  • Tư vấn, chuẩn bị chứng từ, tờ khai khải quan, giấp phép, ... cho mọi hàng hóa, mọi loại hình xuất nhập khẩu, mọi loại hình doanh nghiệp và cá nhân.
  • Tư vấn áp mã hàng hóa (mã HS), xác định thuế suất, tư vấn xác định giá khai báo hải quan, tính chính xác các loại thuế phải nộp cho lô hàng. Nộp thuế thay doanh nghiệp.
  • Tư vấn hoặc nhận thay doanh nghiệp thực hiện tham vấn giá hải quan, kiểm tra sau thông quan hải quan.
  • Tư vấn hoặc thay doanh nghiệp làm báo cáo quyết toán hàng năm với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Nhận làm các thủ tục hoàn thuế, không thu thế, điều chỉnh thuế.

dịch vụ đại lý hải quan hải phòng

Nếu ở xa, Quý vị chỉ cần liên hệ điện thoại, gửi yêu cầu chi tiết qua E-mail, chuyển chứng từ qua dịch vụ chuyển phát nhanh cho Song Minh.

Song Minh cam kết mang đến cho bạn những lợi ích vượt trội, hiệu quả bất ngờ!