Xây dựng ngành Hải quan “Trong sạch, Vững mạnh, Chuyên nghiệp, Hiện đại, Minh bạch, Năng lực, Hiệu quả”

Ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Hải quan. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến .	Ảnh: Q.HÙNG
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến . Ảnh: Q.HÙNG

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về hải quan

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng và đại diện lãnh đạo tại điểm cầu ở 35 cục hải quan địa phương.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đến làm việc tại Tổng cục Hải quan trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành phấn đấu xây dựng ngành Hải quan: “Trong sạch, Vững mạnh, Chuyên nghiệp, Hiện đại, Minh bạch, Năng lực, Hiệu quả”.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả năm 2021, 6 tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm:

Thứ nhất, thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ.

Thứ hai, cải cách hành chính, đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại. Trong đó có các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: hoàn thiện cơ chế chính sách; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hoá hải quan; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; ứng dụng CNTT và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra giám sát hải quan; thu ngân sách; quản lý thuế; quản lý rủi ro; kiểm định, phân tích và phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thứ ba, nhóm nhiệm vụ về đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại với các giải pháp cụ thể về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra sau thông quan; thanh tra, kiểm tra.

Thứ tư, nhóm công tác về quản lý nội ngành.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của ngành Hải quan trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Bộ trưởng gợi mở nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong 6 tháng cuối năm để toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm, đóng góp vào thành tích chung của ngành Tài chính.

Theo phân công của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai có những chỉ đạo quan trọng, cụ thể đối với ngành Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ngoài yêu cầu ngành Hải quan tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực hải quan, nhất là Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu khi được Chính phủ ban hành.

Về xây dựng thể chế, chính sách, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng, nửa cuối năm 2021 nhiệm vụ này là hết sức nặng nề khi Tổng cục Hải quan phải trình 4 dự thảo Nghị định (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia) và Chiến lược phát triển hải quan đến 2030. Do đó, toàn Ngành cần tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục chú trọng các giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ và thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu, nhất là về giá, mã, lượng, loại hình...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của Tổng cục Hải quan và yêu cầu các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính quan tâm sớm xử lý các kiến nghị của ngành Hải quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Hải quan.	Ảnh: Q.HÙNG
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.HÙNG

Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

Điều hành Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu toàn Ngành nghiêm túc tiếp thu và có những giải pháp, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Vũ Thị Mai.

Đặc biệt, các đơn vị cần tập trung thảo luận và đề ra giải pháp thực hiện đối với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản về chế độ chính trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu; chú trọng xây dựng lực lượng…

Đối với nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm, ngoài các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng yêu cầu toàn Ngành tập trung nguồn lực nghiên cứu, đánh giá tác động liên quan đến công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo chủ trương cải cách của Chính phủ... Việc xây dựng các văn bản pháp luật này cần đảm bảo đồng bộ, phù hợp với chủ trương và đáp ứng yêu cầu cải cách phát triển hiện đại hóa, xây dựng Hải quan số Hải quan thông minh trong giai đoạn tới. Điển hình như xây dựng Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đây là bước đột phá trong cải cách, tạo thuận lợi và đưa công tác quản lý đối với hàng hóa XNK ngày càng đi vào thực chất.

Đồng thời, các đơn vị cần quát triệt đến toàn thể cán bộ, công chức về mô hình Hải quan số và thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT để sẵn sàng triển khai các đề án quan trọng này.

Ngoài ra, toàn Ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm có tính chất thường xuyên như: tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm, hàng hóa có nguy cơ gian lận cao; tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu ngân sách; thường xuyên tăng cường công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức đối với cán bộ, công chức…

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, Cục Hải quan Quảng Trị, Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Hải quan Hải Phòng đã tham luận nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó tập trung vào đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo thông quan hàng hóa; tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu; hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách; chủ động và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu khi Nghị định được ban hành; phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan trong quá trình thực hiện mô hình Hải quan số và Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT…

Thái Bình HQOnline

Bài viết cùng chuyên mục

Xuất nhập khẩu khởi sắc tháng đầu năm, đạt hơn 60 tỷ USD

Hoạt động xuất nhập khẩu có tháng khởi đầu năm mới 2022 khá ấn tượng với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ USD, trong đó nước ta xuất siêu gần 1,4 tỷ USD.

Hải quan tích cực triển khai chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp

Thời gian qua cơ quan Hải quan đã tích cực tham mưu, đề xuất, xây dựng trình Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành nhiều giải pháp để ứng phó với đại dịch Covid -19. Trong đó, hàng loạt cơ chế, chính sách liên quan đến miễn thuế nhập khẩu

Hải quan đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19

Từ Tổng cục Hải quan cho tới các cục hải quan tỉnh, thành phố luôn lắng nghe ý kiến của hiệp hội, cộng đồng DN để tiếp thu, thay đổi những cơ chế chính sách còn chưa phù hợp.

Hải quan chuẩn bị công nghệ đáp ứng cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cùng với việc xây dựng chính sách cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cũng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo việc vận hành khi Nghị định ban hành và có hiệu lực.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của ngành Hải quan

Sáng 28/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Hải quan.

Hải quan Bắc Ninh không để hoạt động ngưng trệ do Covid-19

Ngày 16/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô xác nhận có 1 trường hợp công chức tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh dương tính với SARS-CoV-2 đã được cơ quan y tế đưa đi điều trị .